Referendum ČSR - program rekonstrukce České republiky
PLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE - ZÁKONODÁRNÉ REFERENDUM
PREZIDENT - VLÁDA - HEJTMANI - STAROSTOVÉ - ZEMSKÝ SYSTÉM
11.12.2023 » ... » 7359
11.12.2023 OBČANSKÝ PARLAMENT 7359
Návrh části nové Občanské Ústavy
Návrh části nového Zákoníku ČR
Návrh části nového Prováděcího zákona
Schválené zákony Občanského parlamentu
Občanský parlament
z.2/2021 OP Prozatímní občanský zákon
z.1/2021 OP Jednací řád
C:2021 Referendum ČSR - Občanská jednota | Všechna práva vyhrazena