Referendum ČSR - program rekonstrukce České republiky
PLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE - ZÁKONODÁRNÉ REFERENDUM
PREZIDENT - VLÁDA - HEJTMANI - STAROSTOVÉ - ZEMSKÝ SYSTÉM
17.06.2024 » ... » 63788
17.06.2024 STANOVY 63788
Registrace
1. Stanovy
2. Vzor - Podpisový arch
C:2021 Referendum ČSR - Občanská jednota | Všechna práva vyhrazena