Referendum ČSR - program rekonstrukce České republiky
PLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE - ZÁKONODÁRNÉ REFERENDUM
PREZIDENT - VLÁDA - HEJTMANI - STAROSTOVÉ - ZEMSKÝ SYSTÉM
26.09.2022 » ... » 34205
26.09.2022 OBČANSKÁ TELEVIZE 34205
...
ZKUŠEBNÍ I ARCHIVNÍ VIDEOKLIPY OBČANSKÉ DOMOBRANY
34205 » zpět